piątek, 15 sierpnia 2008

Utworzenie Warszawskiego Centrum GeoGebry

Przy Instytucie SPIK w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej SWPS w Warszawie z inicjatywy osób ze Stowarzyszenia ROSE została powołana polska filia Międzynarodowego Instytutu GeoGebry: Warszawskie Centrum GeoGebry. Dyrektorem fili została Katarzyna Winkowska-Nowak, członkami osoby związane ze Stowarzyszeniem ROSE. Główne cele WCG to:

Popularyzajca GeoGebry
Szkolenia i wsparcie użytkowników
Badania i współpraca

Warszawskie Centrum GeoGebry było jednym z trzech pierwszych instytutów GeoGebry. Pełna lista instytutów znajduje się na stronie geogebry.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz