czwartek, 14 lipca 2011

Kursy GeoGebry

Z końcem roku szkolnego zakończyły się kursy GeoGebry prowadzone przez Warszawskie Centrum GeoGebry. Wzięło w nich udział około 300 nauczycieli, metodyków i pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli. 110 osób spełniających kryteria Międzynarodowego Instytutu GeoGebry otrzymało Certyfikaty Użytkownika GeoGebry.

Następne kursy rozpoczynają się 18 września. Rejestrować się można na stronie www.kursygeogebry.pl

poniedziałek, 11 lipca 2011

Konkurs GeoGebry dla nauczycieli

Zaczęły napływać pierwsze zgłoszenia konkursowe. Dziękujemy!

Przypomiamy tematy konkursowe:

1. Animacja w GeoGebrze: temat obejmuje wszelkie konstrukcje – nie tylko z zakresu matematyki - wykorzystujące animację;

2. Ilustracja twierdzenia matematycznego: konstrukcja może przedstawiać graficzną ilustrację dowolnego twierdzenia matematycznego;

3. Zastosowania matematyki: konstrukcje w tym temacie powinny odnosić się do różnorodnych zastosowań matematyki w innych dziedzinach nauki i nauczania (np. przedmioty ścisłe i przyrodnicze, sztuka, ekonomia, nauki społeczne), a także w życiu codziennym;

4. Sztuka i ekspresja artystyczna: tu oceniane będą dowolne formy ekspresji artystycznej wykonane w programie GeoGebra;

5. Eksperymentowanie z GeoGebrą: w tym temacie zachęcamy Państwa do eksperymentowania z GeoGebrą jako oprogramowaniem do wizualizacji i grafiki komputerowej i do realizowania wszelkich własnych pomysłów i projektów, które wykraczają poza zaproponowane wcześniej tematy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Termin nadsyłania konstrukcji mija 28 sierpnia 2011 roku.
Więcej informacji na stronie: http://sites.google.com/site/konferencjageogebry2011/konkurs