Konferencje Ogólnopolskie

18.09.2010 odbyła się I Ogólnopolska Konferencja GeoGebry link
17.09.2011 planowana jest II Ogólnopolska Konferencja GeoGebry