Ludzie Centrum

Dyrektor:
Katarzyna Winkowska-Nowak, Trener Międzynarodowego Instytutu GeoGebry

Trenerzy i Eksperci GeoGebry:
Edyta Pobiega
Jerzy Mill
Monika Niemczyk
Joanna Osio
Edyta Purczyńska
Mirela Robakowska
Anna Szwancyber
Bożena Szymanowicz
Teresa Zielińska
Hanna Zimniak

Osoby współpracujące:
Krzysztof Winnicki
Piotr Pobiega