piątek, 15 sierpnia 2008

Utworzenie Warszawskiego Centrum GeoGebry

Przy Instytucie SPIK w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej SWPS w Warszawie z inicjatywy osób ze Stowarzyszenia ROSE została powołana polska filia Międzynarodowego Instytutu GeoGebry: Warszawskie Centrum GeoGebry. Dyrektorem fili została Katarzyna Winkowska-Nowak, członkami osoby związane ze Stowarzyszeniem ROSE. Główne cele WCG to:

Popularyzajca GeoGebry
Szkolenia i wsparcie użytkowników
Badania i współpraca

Warszawskie Centrum GeoGebry było jednym z trzech pierwszych instytutów GeoGebry. Pełna lista instytutów znajduje się na stronie geogebry.

czwartek, 8 maja 2008

Spotkanie założycielskie Międzynarodowego Instytutu GeoGebry

08.05.2008 odbyło się w na Uniwersytecie w Cambridge w Wielkiej Brytanii spotkanie założycielskie Międzynarodowego Instytutu GeoGebry IGI. Polskę reprezentowała tam Katarzyna Winkowska-Nowak. Na spotkaniu ustalone zostały główne cele Instytutu jak również powstała idea powoływania filii. Na spotkaniu był twórca i obecny dyrektor IGI Markus Hohenwarter oraz między innymi reprezentacje Węgier, Hiszpanii, Islandii, Wielkiej Brytanii i Austrii.