Historia

Warszawskie Centrum GeoGebry przy SPIK/SWPS w Warszawie (GeoGebra Instiute of Warsaw)

Jest to wspólny projekt Instytutu SPIK (Społeczna Psychologia Internetu i Komunikacji) w SWPS (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) w Warszawie i zrzeszającego polskich nauczycieli Stowarzyszenia ROSE (Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych ). Ośrodki ROSE składają się z doświadczonych instruktorów ICT mających praktykę zarówno w prowadzeniu tradycyjnych szkoleń, jak i opartych o wykorzystanie Internetu.
Ten wspólny projekt stworzony jest w oparciu o trwającą od czterech lat współpracę naukowców i nauczycieli, której celem jest rozpowszechnianie przykładów dobrej praktyki w zakresie użycia technologii informacyjnej podczas zajęć z uczniem w klasie. Współpraca ta bazuje na doświadczeniu naukowców i nauczycieli. Jej rezultatem jest seria programów służących doskonaleniu nauczycieli w ośrodkach ROSE poprzez organizację warsztatów, kursów i wsparcie internetowe, które zaczyna owocować tworzeniem nauczycielskich społeczności internetowych.
Głównym celem Warszawskiego Centrum GeoGebry w Warszawie jest wprowadzeniu GeoGebry do polskich szkół i uczelni poprzez
  • rozwijanie bazy materiałów edukacyjnych w języku polskim,
  • adaptacje GeoGebry do polskich programów nauczania,
  • wsparcie użytkowników GeoGebry poprzez GeoGebraWiki, strony i fora internetowe,
  • tworzenie tradycyjnych warsztatów i e-learningowych kursów i dla nauczycieli,
  • stworzenie platformy współpracy dla użytkowników i twórców oprogramowania,
  • organizację konferencji, spotkań i seminariów dla badaczy i użytkowników,
  • wsparcie prowadzonych badań