Kursy GeoGebry

Warszawskie Centrum GeoGebry od swoich początków prowadzi kursy.
W tej chwili odbywają się takie kursy na platformie e-learingowej. Sa to:
  • Kurs podstawowy GeoGebry
  • Kurs średniozaawansowany GeoGebry
Współpracujący z nami intruktorzy prowadzą również kursy z platformy e-learningowej Moodle

Zapisy na nowe kursy: http://www.kursygeogebry.pl